Tækni og umhverfissvið

  • Vifilsstadir göngustigur

Tækni og umhverfissvið

Tækni- og umhverfissvið hefur umsjón með öllum verklegum framkvæmdum bæjarins, annast undirbúning framkvæmda, gerð kostnaðaráætlana og framkvæmdaeftirlit.


Helstu verkefni ársins 2017 á tækni- og umhverfissviði

Tækni- og umhverfissvið hefur umsjón með öllum verklegum framkvæmdum bæjarins, annast undirbúning framkvæmda, gerð kostnaðaráætlana og framkvæmdaeftirlit. Sviðið annast rekstur fasteigna bæjarins og byggingareftirlit vegna nýbygginga. Undir sviðið heyra embætti skipulagsstjóra, byggingarfulltrúa, vatnsveita, fráveita og garðyrkjudeild ásamt þjónustumiðstöð bæjarins. Umhverfismál, umferðaröryggismál og rekstur gatna, gangstétta og stígakerfis heyra einnig undir sviðið.

Forstöðumaður sviðsins er Eysteinn Haraldsson bæjarverkfræðingur.

Framkvæmdir:

Skipulagsmál:

Umhverfismál: